”Hyvä museokävijä, Kerro meille näkemyksesi”

Pentalan saaressa Nyholmin vanhalla kalastajatilalla sijaitseva KAMUn Saaristomuseo Pentala avautui yleisölle kesällä 2018. Uutukainen museo ei ehtinyt täyttää kahtakaan vuotta ennen kuin koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne alkoi vaikuttaa sen toimintaan. Kun ensivuosina monia kävijöitä varmasti houkutteli uuteen museoon ja saaristokohteeseen tutustuminen, pandemian myötä vierailuihin alkoivat vaikuttaa yhtäältä kokoontumisrajoitukset ja toisaalta luonto- ja lähikohteiden suosion kasvu. Voikin ajatella, että museon kaikki tähänastiset avoinnaolovuodet ovat olleet aika erityisiä. Kaikkia näitä neljää kesää yhdistää kuitenkin se, että jokaisena niistä Saaristomuseo Pentalassa on vieraillut yli 20 000 kävijää. Mikä on saanut näin monet kiinnostumaan Pentalasta ja keitä Saaristomuseon kävijät oikein ovat?

Saaristomuseon kävijät lumoutuvat tunnelmasta, joka muodostuu saariston historian ja merellisen luonnon ainutlaatuisesta yhdistelmästä. Myös kiireetön ajanvietto museoalueella on osa tätä kokonaisvaltaista elämystä. Kuva: Jonna Pennanen.

Mietimme KAMUssa näitä kysymyksiä, sillä halusimme selvittää, miten Saaristomuseota pitäisi kehittää palvelemaan yleisöjään entistä paremmin. Kesällä 2021 toteutimme laajan asiakastutkimuksen Pentalan kävijöiden keskuudessa. Haastattelimme myös henkilöitä, jotka eivät olleet käyneet Saaristomuseo Pentalassa – tai edes koskaan kuulleet siitä. Tavoitteenamme oli oppia tuntemaan paremmin museon nykyisiä ja mahdollisia tulevia kävijöitä: mistä saarivierailu koostuu, mikä kokemuksessa on parasta ja toisaalta, mitä asioita voisimme kehittää, että yhä useampi pääsisi nauttimaan museosta ja saaresta. Asiakastutkimuksessa apunamme oli designtoimisto Pentagon Design, joka suunnitteli tutkimuksen ja auttoi kysymysten asettelussa ja analyysissa.

Kävely luontopolulla ja vaikkapa pulahdus meressä tai Pentalanjärvessä on monelle tärkeä osa Pentalassa vietettyä päivää. Kuva: Jonna Pennanen.

Heinäkuussa haastattelimme Pentalan kävijöitä sekä paikan päällä saaressa että kirjallisten verkkohaastattelujen avulla. Lisäksi verkkohaastatteluun vastasi 15 henkilöä, jotka eivät olleet käyneet Saaristomuseossa. Koska haastattelut tehtiin keskikesällä, vastaajat olivat saaressa viettämässä vapaa-aikaa. Alku- ja loppukesäisin museon tärkeitä asiakkaita ovat myös koululuokat sekä erilaiset yritykset ja yhdistykset, jotka tulevat saareen viettämään tyhy- tai kokouspäivää. Alkusyksystä toteutimme vielä laajemman verkkokyselyn, johon vastasi noin 500 pääkaupunkiseudun asukasta. Verkkokyselyn kysymykset laadittiin kesän haastatteluvastausten perusteella, sillä tavoitteena oli selvittää laajemmalla otannalla, kuinka hyvin kesän tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää.

Myös lapsiperheet vierailevat mielellään Saaristomuseossa, sillä retki Pentalaan tarjoaa kaikenikäisille sopivan saaristoseikkailun lyhyen merimatkan päässä mantereesta. Museoalueella laiduntavien lampaiden kohtaaminen on monelle lapselle retken paras hetki. Kuva: Jonna Pennanen.

Haastatteluilla ja kyselyllä selvitimme, mikä Pentalan saaressa viehättää ja ketkä siellä käyvät. Vastausten perusteella vierailu Pentalassa on kokonaiselämys. Kävijät lumoutuvat tunnelmasta, joka muodostuu saariston historian ja merellisen luonnon ainutlaatuisesta yhdistelmästä. Irtiotto arjen kiireistä alkaa jo virkistävän merimatkan aikana. Perillä saaressa pääsee nauttimaan sekä kulttuuriperinnöstä että suojellusta luontokohteesta. Vierailijat arvostavat myös saaren monipuolisia palveluita, joten retkipäivään Pentalassa sisältyy useimmiten monta osaa: herkkuhetki ravintolassa, kahvilassa tai piknikillä, tutustuminen Saaristomuseoon ja sen ohjelmaan, kävely luontopolulla ja vaikkapa pulahdus meressä tai Pentalanjärvessä. Koska suurin osa saaren kävijöistä käyttää usean eri toimijan palveluita vierailunsa aikana, sujuva yhteistyö museon ja muiden saaren palveluntuottajien välillä on tärkeää.

Vierailijat arvostavat saaren monipuolisia palveluita, kuten herkutteluhetkiä museoalueen kahvilassa. Kuva: Jonna Pennanen.

Asiakastutkimuksen pohjalta hahmottelimme Saaristomuseolle neljä kävijäryhmää; virkistyjät, perheretkeläiset, kasvattajat ja sivistyjät. Ryhmät jakautuivat sen perusteella, ollaanko retkellä aikuisten kesken vai lasten kanssa ja onko pääasiallinen kiinnostuksen kohde enemmän luonto vai historia. Valtaosa kävijöistä tulee Pentalaan virkistäytymään. Luonnosta nauttiminen, kiireettömyys ja kalastajatilan historiallinen miljöö auttavat heitä irtautumaan arjesta.

Saaristomuseossa vieraillessaan voi syventyä saaristolaisuuden historiaan, nauttia monipuolisesta kulttuuriympäristöstä sekä osallistua opastuksille ja muuhun museon järjestämään ohjelmaan. Kuva: Jonna Pennanen.

Monissa saaressa vierailevissa seurueissa on mukana myös lapsia, sillä retki Pentalaan tarjoaa kaikenikäisille sopivan, helpon saaristoseikkailun lyhyen merimatkan päässä mantereesta. Ravintola ja kahvila, vesivessat ja museoalueen lampaat houkuttelevat erityisesti perheretkeläisiä valitsemaan Pentalan retkikohteekseen. Kasvattajille Pentalasta löytyy mukavaa tekemistä ja ihmeteltävää yhdessä lasten kanssa. Sekä lapsiperheet että koululuokat tulevat sinne tutustumaan saariston elämään ja luontoon. Osa kävijöistä, myös monet ryhmävierailijat, tulevat Pentalaan ensisijaisesti Saaristomuseon vuoksi. He syventyvät vierailullaan saaristolaisuuden historiaan, ovat kiinnostuneita opastuksista ja muusta museon järjestämästä ohjelmasta ja nauttivat monipuolisesta kulttuuri- ja luonnonympäristöstä.

Pentala tarjoaa irtioton arjen kiireistä, joka alkaa jo virkistävän merimatkan aikana. Kuva: Jonna Pennanen.

Myös meille museon työntekijöille Pentalan saari on ainutlaatuinen työympäristö. Asiakastutkimuksen tulokset auttavat meitä kohdentamaan ja kehittämään työtämme suuntaan, joka palvelee museon yleisöjä entistä paremmin. Kyselyvastaukset vahvistivat käsitystämme siitä, että vierailu Pentalassa on saariston luonnosta ja kulttuuriperinnöstä muodostuva kokonaisvaltainen elämys. Jatkossa haluamme vahvistaa entisestään tämän monipuolisuuden näkymistä Saaristomuseon sisällöissä ja palveluissa, jotta ne olisivat kiinnostavia kaikille saaren kävijäryhmille. Innolla odotamme Saaristomuseon kesää 2022 ja sitä, että pääsemme ottamaan asiakastutkimuksen oppeja käytäntöön!

HELENA HEIKKILÄ, projektikoordinaattori

JOHANNA VÄHÄPESOLA, erityisasiantuntija